26 มกราคม 2562 ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c4bbf8de3f8e40ab9e4c5a0

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช้าวันนี้ 26 ม.ค.62 ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 41 พื้นที่ เนื่องจากมีหมอกบางในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ไม่ดีมากนัก ลมพัดอ่อน และไม่มีฝน